Organic okra farming in Ghana

Een bevriende Ghanees heeft een okra-plantage, die last heeft van insecten die zijn gewas aanvreten. Nu gaan ze met pesticiden in de weer. Het lijkt me interessant om uit te zoeken wat er al bekend is aan methoden om dit duurzamer te doen.

Graag links en informatie verzamelen over het oganisch verbouwen van okra (of andere gewassen). Ik zal proberen meer informatie (foto’s?) te verkrijgen over welke insecten zijn stukje grond plagen.

Ik denk hierbij aan andere dieren inzetten, die de plaag opeten, bijvoorbeeld. Of netten over de gewassen spannen, zodat ze beter beschermd zijn. Alles wat kan werken is welkom.

Dank voor de suggesties!

Een snelle Ecosia geeft:
Natural Remedy to Rid Insect Pests That Eat Okra Plants

Here in Ghana neem oil is very popular among okra and vegetable farmers as this can be easily made from home. the oil is extracted from the neem seeds and sprayed on the crops to prevent bugs from settling on the crops and also rid the plants from disease causing insects.

1 Like

Nice tip, thank you for that!

More info on neem itself: Azadirachta indica - Wikipedia :slight_smile:

PS: how did you end up in our team? I mean, we’re not like very active or something ;p

I joined in last week. Robert sent me the link to sign up.

1 Like

aaah that explains a lot! :slight_smile: