Grasland bij Delfgaauw (1.4 hectare)

1 Like

https://bodemdalingdelfland.nl/perceel-ophogen-met-grond/

Voor het archief.

1 Like

Kadastrale aanduiding: PAK00-H-1428

https://kadastralekaart.com/kaart/perceel/PAK00/H/1428

Er loopt een leiding met 380 kV onder de grond op dit perceel, vandaar dat mijn interesse verminderd is.